กนอ.สั่งปิดโรงงานเผาทำลายขยะนิคมฯ บางปู 45 วัน

กนอ.สั่งปิดโรงงานเผาทำลายขยะในนิคมฯ บางปู 45 วัน หลังเกิดเหตุระเบิด พร้อมเพิ่ม 4 มาตรการคุมเข้ม หวั่นเหตุซ้ำรอย

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเกิดเหตุระเบิดภายในบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้ระเบิดภายในอาคารที่จัดเก็บกากอุตสาหกรรมก่อนส่งไปกำจัด จึงส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นของสาเหตุการเกิดระเบิด พบว่า สารเคมี CPB-75D ที่บรรจุอยู่ในถังระหว่างรอการกำจัดเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้เกิดระเบิดภายในอาคารเก็บกากอุตสาหกรรมของโรงงานและมีกลุ่มควันลอยสูงขึ้นโดยไม่มีเปลวไฟ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันทีและสามารถควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีไม่ให้ออกนอกบริเวณพื้นที่ได้ และจากการตรวจสอบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด

นายวีรพงศ์ กล่าวว่า ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และได้สั่งการให้บริษัทฯ ดังนี้ 1.ระงับการประกอบกิจการและการใช้อาคารในส่วนของอาคารที่เกิดเหตุระเบิดและอาคารเตาเผา ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด 45 วัน 2.ปิดกั้นลำรางระบายน้ำฝนภายในโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ภายนอกโรงงาน และให้บริษัทฯ เร่งทำการ บำบัดน้ำที่ปนเปื้อนให้ได้ตามมาตรฐานที่ กนอ. กำหนด 3.ให้บริษัทฯ เก็บกู้ ฟื้นฟู บริเวณที่เกิดเหตุด้วยการนำกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการระเบิดไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน โดยใช้ผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และ 4.ให้บริษัทฯ ตรวจสอบและสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เสร็จพร้อมรายงาน กนอ. ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 และเมื่อบริษัทประสงค์จะประกอบกิจการและใช้อาคารในส่วนที่เกิดเหตุ จะต้องยื่นเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน และต้องผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ และจัดส่งให้ กนอ.พิจารณาตรวจสอบ.-สำนักข่าวไทย