กพท.ถกนกแอร์แก้ปัญหาเที่ยวบินดีเลย์

กพท.เรียกผู้บริหารนกแอร์แก้ปัญหาเที่ยวบินล่าช้า และเตรียมความพร้อมสงกรานต์

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นประธานในการประชุมร่วมหารือกับนายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ พร้อมคณะผู้บริหารของสายการบิน และเจ้าหน้าที่ กพท. เพื่อหาทางออกร่วมกันถึงปัญหาเที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด (ดีเลย์)

นายจุฬา กล่าวว่า ต้องเชิญสายการบินมาหารือร่วมกันวันนี้ เพราะหลังจากรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการหารือกันและส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสายการบินนกแอร์เป็นพิเศษถึงการปฏิบัติงานของนักบินและการซ่อมบำรุงเครื่องบินแล้ว ซึ่งได้เห็นความพยายามในการเร่งแก้ปัญหา โดยวันนี้ได้เชิญมาหารือเพิ่มให้ได้ทราบถึงการวางแผนระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก

ด้านนายปิยะ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้เที่ยวบินล่าช้า ได้แก่ นกแอร์มีเที่ยวบินจำนวนมากในช่วงเช้า หลายครั้งประสบปัญหาสภาพอากาศไม่ดี นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเครื่องบินขัดข้องและความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศสมทบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นกแอร์เร่งปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยปรับการจัดการภายในให้รวดเร็วขึ้น และวางแผนการดูแลเครื่องยนต์ใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ตรวจซ่อมบำรุงระยะเวลาใกล้เคียงกัน รวมถึงนำเครื่องบินจากอู่ตะเภากลับมาสำรอง เพื่อแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ในเดือนเมษายนสายการบินได้ปรับลดเที่ยวบินไปยังประเทศจีนบางเมือง ขณะที่การสื่อสารกับผู้โดยสาร ทางนกแอร์เตรียมความพร้อมและอบรมให้พนักงานสามารถสื่อสารกับผู้โดยสาร พร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีมากขึ้น เพราะปัญหาส่วนหนึ่ง คือ ผู้โดยสารไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วระหว่างเกิดปัญหา

อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ปัญหาสภาพอากาศ สายการบินนกแอร์ยืนยันว่าได้เตรียมการดูแลที่เพียงพอ เพื่อให้ครอบคลุมตามสิทธิ์ผู้โดยสาร และยืนยันว่าจะพยายามไม่ให้ปัญหาเที่ยวบินล่าช้าเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารเดินทางจำนวนมากอย่างช่วงสงกรานต์นี้.-สำนักข่าวไทย