การทอผ้าขนสัตว์ผ้าที่มีชื่อเสียง

กลุ่มสตรีทอผ้าของบ้านด่านตั้งอยู่ในอำเภอแม่ลำมูล้อแม่ฮ่องสอนเปลี่ยนเสื้อผ้าของตนเองเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องตกแต่งภายในบ้านซึ่งขายได้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่เล้นไม่ไกลจากหมู่บ้าน ในอดีตกลุ่มทอผ้าฝ้ายซึ่งเป็นที่นิยมทั่วจังหวัด ในฐานะผู้นำกลุ่ม Pim คิดว่าเธอต้องการหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อแยกความแตกต่างของสินค้าทอมือของกลุ่มออกจากส่วนที่เหลือของตลาด

ในปีพศ. 2542 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนหมู่บ้านของนางจึงได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าขนสัตว์ผ้าที่มีชื่อเสียงในเขตบ้านห้วยหอมและทำผ้าพันคอทำด้วยผ้าขนสัตว์เป็นของขวัญแก่เจ้าหญิง พิมจึงขอให้เจ้าหญิงเลี้ยงแกะเพื่อให้หมู่บ้านสามารถผลิตขนแกะของตัวเองได้และได้รับแกะ 20 ตัวขึ้นไป กลุ่มของเธอได้ผสมขนสัตว์กับฝ้ายในใบของมันนับตั้งแต่