การทำงานในช่วงก่อนการเลือกตั้ง

ในช่วงเดือนสุดท้ายของการทำงานและในช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปรัฐบาลไม่ควรทำโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะกำหนดภาระหน้าที่ด้านงบประมาณในการบริหารงานต่อไปฝ่ายอนาคตกล่าวว่าในวันจันทร์นี้ รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งห้ามรัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของระยะเวลาในการดำเนินการโครงการที่จะกำหนดข้อจำกัด

ด้านงบประมาณให้กับรัฐบาลต่อไปเลขาธิการนายปิยบุตรดีแสงเก่งกุลกล่าวในระหว่างการเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ เขากล่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจำเป็นต้องเฝ้าดูสถานการณ์และเขาจะรอเพื่อดูว่าหน่วยงานดังกล่าวจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับการกระทำของรัฐบาลที่รัฐบาลสนับสนุนโดยรัฐบาล