การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ

การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญหากไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับโรคหัวใจ แต่ทำไมยังไม่เป็นที่รู้จักกันดี การค้นพบของเราชี้ให้เห็นว่าเส้นทาง ActRII มีบทบาทสำคัญในการแยกระหว่างอายุและโรคหัวใจและการยับยั้งนั้นสามารถเสนอกลยุทธ์การรักษาใหม่ที่จำเป็นสำหรับโรคหัวใจล้มเหลวซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ

ทางเดินของ ActRII เป็นสิ่งที่ซับซ้อนซึ่งโปรตีนที่หมุนเวียนหลายชนิดผูกกับตัวรับ ActRII ทำให้สัญญาณโมเลกุลมีความสำคัญสำหรับการทำงานตั้งแต่การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อไปจนถึงการขยายพันธุ์ บทบาทที่อาจเกิดขึ้นในผู้สูงอายุและหัวใจล้มเหลวมีการโต้เถียงกันเนื่องจากระดับลิแกนด์ของ ActRII บางตัว โมเลกุลที่ผูกกับตัวรับ พบว่าลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ทีมงานที่นำโดย MGH มองไปที่ระดับของแกนด์ ActRII ที่สำคัญและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพอื่น ๆ ของการกระตุ้นทางเดินโดยรวมและพบหลักฐานทั้งในผู้ป่วยมนุษย์และแบบจำลองเมาส์ของภาวะหัวใจล้มเหลว