ก.พลังงานยืนยันจะรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลในราคาหน่วยละไม่เกิน 2.44 บาท

กระทรวงพลังงานระบุจะรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่เกินหน่วยละ 2.44 บาท

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผย นโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่าง ๆ นับจากนี้ไปว่า จะรับซื้อจากโครงการใหม่ในราคา 2.44 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่ไม่เป็นภาระกับผู้บริโภคเท่านั้น สาเหตุเพราะในช่วงต้นปีนี้ ภาครัฐเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm รูปแบบต่าง ๆ มาแล้ว 17 ราย รวม 300 เมกะวัตต์ ด้วยราคารับซื้อเฉลี่ย 2.44 บาทต่อหน่วย

ดั้งนั้นต่อจากนี้ไป การจะรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโครงการใหม่เพิ่มเติม จะไม่ซื้อในราคาที่ไม่สูงกว่า 2.44 บาทต่อหน่วย เพราะหากซื้อในราคาที่สูงกว่า จะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ชนะการประมูลขายไฟฟ้าชีวมวลไปแล้ว และยืนยันว่า โครงการก่อนหน้านี้ จะรับซื้อตามอายุสัญญาที่มีไว้กับภาครัฐต่อเนื่องไป แม้เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

“หากยังตั้งเกณฑ์ว่า การรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานชีวมวลต้องมีราคารับซื้อแพง โอกาสรับซื้อจะมีน้อยลง เพราะกระทรวงพลังงานไม่ต้องการให้ผู้บริโภคต้องรับภาระจ่ายค่าไฟฟ้าในสูงขึ้น จึงประกาศมาตรการชัดเจนว่า การรับซื้อไฟฟ้าจากนี้ไป จะต้องไม่แพงกว่าราคาขายส่ง แต่ถ้าผู้ประกอบการรายได้ สามารถผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลหรือพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในราคาไม่แพง เพราะเทคโนโลยีทำได้อยู่แล้ว ” นายศิริกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในระยะ 4-5 ปีนับจากนี้ไป โดยภาพรวมแล้ว ภาครัฐยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตของภาคเอกชนเพิ่มเติมเพราะมีความมั่นคงเพียงพอ แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า กระทรวงพลังงานยังสนับสนุนที่จะซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมในราคาที่ไม่เป็นภาระต่อผู้บริโภค อันนี้ชัดเจนว่า กระทรวงพลังงานไม่ได้จำกัดการรับซื้อ โดยกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาและเตรียมโครงการที่จะประกาศรับซื้อ

ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 250-300 เมกะวัตต์ จะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างออกไป โดยจะมีมาตรการพิเศษแต่ดำเนินการโดยไม่เป็นภาระกับผู้บริโภค ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากขยะก็เป็นคนละเงื่อนไขเช่นกัน ขณะที่โครงการโซลาร์รูฟท็อป จะมีนโยบายออกในในช่วงต่อไปเพราะเป็นโครงการที่มีความสำคัญมาก-สำนักข่าวไทย