ขึ้นเครื่องบินอย่าพูดพล่อย! เอ่ยถึง “ระเบิด” มีโทษถึงติดคุก

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) ประเมินว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศ (ด้วยเครื่องบิน) ขยายตัวถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขึ้นปฏิบัติสำคัญเรื่องหนึ่งในการเดินทางด้วยเครื่องบิน คือ การใช้คำพูด นายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ออกมาเปิดเผยว่า ยังพบผู้โดยสารจำนวนมากที่ยังไม่ทราบเรื่องการพูด คำว่า “ระเบิด”

ทั้งพูดที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ขณะกำลังขึ้นเครื่องบิน หรือขณะอยู่บนเครื่องบินก็ตาม เข้าข่ายมีความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการกำหนดการกระทำต่าง ๆ ที่ถือเป็นความผิดในอากาศยานและมีบทกำหนดโทษกำกับไว้อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาในมาตรา 22 ระบุไว้ว่า ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยาน หรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ ผู้กระทําต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสายการบินพบเห็น หรือ ได้ยินข้อความ ซึ่งอาจจะมีผลต่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สายการบินมีหน้าที่ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยผู้โดยสารที่พูดคำว่า “ระเบิด” จะต้องนำตัวส่งไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจ รวมถึงนำกระเป๋าสัมภาระออกมาตรวจค้นอย่างละเอียด บางกรณีอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อเที่ยวบินและส่งผลให้ผู้โดยสารท่านอื่นได้รับผลกระทบไปด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook