จีนจะยกเว้นภาษีนำเข้าถั่วเหลือง-หมูบางอย่างจากสหรัฐ

จะยกเว้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองและเนื้อหมูบางอย่างจากสหรัฐ ส่งสัญญาณล่าสุดว่าข้อพิพาทการค้ากับสหรัฐเริ่มคลายความตึงเครียด ขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังหาทางบรรลุข้อตกลงการค้าระยะหรือเฟสหนึ่ง ที่มีเรื่องจีนรับปากว่าจะซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐเพิ่มขึ้นด้วย

กระทรวงคลังจีนแถลงวันนี้ว่า คณะกรรมาธิการภาษีศุลกากรของคณะรัฐบาลกำลังยกเว้นภาษีให้แก่ถั่วเหลือง เนื้อหมู และสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่างที่นำเข้าจากสหรัฐตามการยื่นคำร้องของผู้ประกอบการ และว่าบริษัทจีนได้นำเข้าสินค้าจากสหรัฐจำนวนหนึ่งอย่างอิสระแล้ว

จีนขึ้นภาษีเนื้อหมูนำเข้าจากสหรัฐสามครั้งแล้วตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากสงครามการค้าในเดือนมีนาคมปีก่อน อัตราภาษีเพิ่มจากร้อยละ 12 เป็น 72 นับจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ ส่วนภาษีถั่วเหลืองนำเข้าจากสหรัฐจีนขึ้นมาแล้วสองครั้งจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 33 จีนบริโภคถั่วเหลืองมากที่สุดในโลก และได้เริ่มหันไปนำเข้าจากประเทศอื่นแทนสหรัฐ เช่น บราซิล เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค นอกจากนี้ยังนำเข้าเนื้อหมูเพิ่มขึ้น หลังจากโรคอหิวาต์สุกรแอฟริการะบาดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีก่อน และต้องกำจัดสุกรในประเทศไปเกือบ 1 ใน 3