จีนทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเกียรติยศ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเกียรติยศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การมอบเหรียญเกียรติยศครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองวาระครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ประธานาธิบดีสี กล่าวปราศรัยในพิธีมอบเหรียญเกียรติยศว่า บุคคลสำคัญเหล่านี้ เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีน ในพิธีมาการมอบรางวัล 3 ประเภท ได้แก่ เหรียญแห่งสาธารณรัฐ เหรียญมิตรภาพและตำแหน่งกิตติมศักดิ์ โดยเหรียญแห่งสาธารณรัฐมีสีแดงและสีทอง มอบให้แก่บุคคลที่มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อการสร้างและการพัฒนาประเทศจีน ส่วนเหรียญมิตรภาพ ซึ่งเป็นสีทองและสีน้ำเงินแสดงถึงมิตรภาพอันยืนยาวระหว่างประชาชนชาวจีนและประชาชนทั่วโลก ส่วนเหรียญเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับตำแหน่งกิติมศักดิ์มีสีแดงและสีทอง มอบให้กับผู้ได้รับเชิดชูเกียรติที่มีคุณูปการโดดเด่นในหลายสาขา สำหรับบุคคลสำคัญที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ นอกจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนายฌอง ปิแอร์ ลาฟาแรง อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นายราอูล คาสโตร อดีตประธานาธิบดีคิวบา เป็นต้น โดยมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้ 42 คน แต่มีเพียง 29 คน ที่เดินทางไปเข้าร่วมพิธีที่จัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชน