ชมรมเบาหวานไทย ตัวช่วยคนป่วยยุค4.0

ข้อมูลล่าสุดจากทั่วโลกปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากถึง 415 ล้านคน หรือทุก 11 คนจะมี 1 คนที่เป็น นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดก.สาธารณสุข เผยมีผู้ป่วยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2 แสนคน/ปี เสียชีวิตปีละ8,000 คน ปัจจัยหลักเกิดจากการกิน-ออกกำลังกาย และคนรุ่นใหม่เป็นสูงขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ข้อมูลสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ระบุไทยต้องใช้ค่ารักษาสูงถึง 47,596 ล้านบาท/ปี

และน่าห่วงคือที่เสี่ยงเป็นอีก7.7 ล้านคน ศ. เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ระบุ ยังพบว่าคนที่เป็นอยู่แล้วเกินครึ่งยังคุมเบาหวานไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงมีการสร้าง “เครือข่ายชมรมเบาหวานในประเทศไทย” โดยเชื่อมโยงกับชมรมเบาหวานที่มีอยู่แล้ว เป็นการรวมตัวของบุคลากรการแพทย์-ทีมผู้รักษา ผู้เป็นเบาหวาน-ครอบครัว รวมทั้งผู้สนใจ ทำให้เข้าใจปัญหา นำไปสู่การพัฒนาดูแลตนเองและช่วยเหลือระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน เป็นอีกมิติในการดูแลผู้ป่วยยุค 4.0 อุไร พันธุมโพธิ อายุ 90 ปี ได้รับรางวัลสุดยอดผู้ป่วยเผย สิ่งสำคัญจากที่เข้าร่วมเครือข่ายฯ คือได้เข้าถึงแพทย์และพยาบาลใกล้ชิด โดยใช้โซเซียลมีเดียเป็นสื่อสื่อสาร ทั้งกลุ่มไลน์, เฟซบุ๊ก ฯลฯ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth