ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.8% เป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.7 และร้อยละ 5.1 โดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์และหนึ่งเดือนหลังจากการเลือกตั้งตามลำดับ จากการเลือกตั้งในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 0.6% โดยเฉลี่ยประมาณสองเดือนก่อนการเลือกตั้งและโดยเฉลี่ย 2.3% ในเดือนที่มีการเลือกตั้ง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น

ในช่วงสามถึงหกเดือนก่อนการเลือกตั้งและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 3.7 ในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังการเลือกตั้ง นอกเหนือจากการเลือกตั้งแล้วค่าเงินบาทน่าจะได้รับการสนับสนุนจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ธ ​​ปท. ใน 1Q19 โดยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของ US-TH ที่แคบลงทุนอาจไหลเข้าสู่ตราสารหนี้ได้อีกครั้ง จากสถิติปีหนึ่งดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีทิศทางตรงกันข้ามกับค่าเงินบาทซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ร้อยละ -85 หมายความว่าหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นและหากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะลดลง ในช่วง 2 เดือนก่อนการเลือกตั้งค่าเงินบาทน่าจะแข็งค่าขึ้นและดัชนีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น