ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยจะเติบโตมากกว่า 13% ในปี 2562 และจะมีมูลค่า 527 พันล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ ฮาร์ดแวร์จะเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่า 234 ล้านบาทในขณะที่บริการดิจิทัลจะมีการเติบโตสูงสุดที่ 34 เปอร์เซ็นต์ หน่วยงานดังกล่าวได้ทำการสำรวจตลาดไอทีโดยสิ้นเชิงการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามูลค่ารวมของตลาดไอทีจะอยู่ที่ประมาณ 527 พันล้านบาทในปี 2562

เพิ่มขึ้นประมาณ 13.67% จากปีที่แล้ว ตลาดฮาร์ดแวร์จะคิดเป็น 44% ตามด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนรวมถึงกล้องวงจรปิดและสมาร์ทโฟน Bluetooth มูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาทหรือ 23% ในขณะเดียวกันบริการซอฟต์แวร์คิดเป็น 20% ด้วยมูลค่า 106 พันล้านบาทและบริการดิจิทัลจะมีมูลค่า 65 พันล้านบาทหรือ 12% ปีที่แล้วตลาดไอทีมีมูลค่า 463 พันล้านบาท ฮาร์ดแวร์มีส่วนสนับสนุน 223 พันล้านบาทตามด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 101,000 ล้านบาทบริการซอฟต์แวร์ 90.6 พันล้านบาทและบริการดิจิตอล 48.6 พันล้านบาท