ตามลมสุริยะไปยังแหล่งกำเนิดบนดวงอาทิตย์

หนึ่งปีที่ผ่านมายานพาร์เกอร์ โซลาร์ โพรบ (Parker Solar Probe) ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือองค์การนาซา เดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ และรวบรวมข้อมูลมหาศาลจากขอบดวงอาทิตย์ ทำให้นักฟิสิกส์แสงอาทิตย์ทำแผนที่แหล่งที่มาขององค์ประกอบหลักของลมสุริยะที่ส่องมาชั้นบรรยากาศโลกอย่างต่อเนื่อง เผยให้เห็นการพลิกกลับของสนามแม่เหล็กแปลกๆที่เร่งอนุภาคของลมสุริยะมาสู่โลก

ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าหมายหลักของยานพาร์เกอร์ โซลาร์ โพรบ คือการค้นหาที่มาของลมสุริยะ ซึ่งรู้กันว่ามาจากหลุมโคโรนาขนาดใหญ่ที่ขั้วเหนือและใต้ของดวงอาทิตย์ แต่การเผชิญหน้า 3 ครั้งแรกของยาน ทำให้เห็นโครงสร้างแม่เหล็กของโคโรนา ซึ่งชี้ว่าลมสุริยะโผล่ออกมาจากบรรดาโพรงโคโรนาขนาดเล็กๆ นอกจากนี้ ยังพบฝุ่นดาวหางซ้ำแล้วซ้ำอีกในระหว่างการบิน อนุภาคฝุ่นน่าจะเป็นเศษซากจากดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์และถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ฝุ่นเหล่านั้นก็กำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์

นักฟิสิกส์แสงอาทิตย์เผยว่าอนุภาคของลมสุริยะที่ถูกเร่งออกมาจะมีปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กโลกทำให้เกิดแสงเหนือและใต้ แต่ยังมีศักยภาพทำลายโครงข่ายไฟฟ้าและเครือข่ายโทรคมนาคมบนพื้นผิวโลก คุกคามการโคจรของดาวเทียม รวมถึงอาจเป็นอันตรายต่อนักบินอวกาศที่ปฏิบัติงานในอวกาศ ดังนั้น การเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ที่จะเหวี่ยงอนุภาคลมสุริยะไปยังดาวเคราะห์ จะทำให้นักฟิสิกส์แสงอาทิตย์ทำนายเหตุการณ์และป้องกันความเสียหายได้ดีขึ้น