น้ำตกหินลาด

น้ำตกหินลาดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองหน้าทอนประมาณ 2 กม. ถ้าเดินเท้าโดยใช้เส้นทางในท้องถิ่นนั้นต้องเดินเป็นระยะทางประมาณ 3 ถึง 4 กม. ลักษณะเป็นป่าดงดิบ พันธุ์ไม้เป็นไม้ป่าฝนประกอบด้วยต้นปาล์มและไม้เลื้อยต่างๆ ซึ่งน้ำตกมีหลายระดับ มีแอ่งน้ำเป็นเหมือนสระน้ำ สำหรับคนที่ชอบว่ายน้ำจืดเย็นๆ

การเดินทาง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางใต้ของหน้าทอน จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกและตรงไปประมาณ 500 เมตรจนสุดถนนหมายเลข 4172
/ขอบคุณ สวัสดี.com