‘บอลลูนโมเดล’ ดูแลคนไร้บ้านสมศักดิ์ศรี

ชู “บอลลูนโมเดล” ดูแลคนไร้บ้าน หวังส่งกลับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ระบบสงเคราะห์ ที่พิพิธบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ “Human of Street” ตอน “Greeting For The Homeless” ด้วยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และเครือข่ายคนไร้บ้าน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “เรื่องเล่าริมทาง” และนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจคนไร้บ้านในกทม. การแสดงดนตรีเพลงเพื่อคนไร้บ้าน รวมถึงการสกรีนเสื้อช่วยคนไร้บ้าน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีเสวนาหัวข้อ “เพื่อสิทธิ์ เพื่อชีวิต คนไร้บ้าน ในตอนหนึ่ง ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.มียุทธศาสตร์ที่เรียกว่า “บอลลูนโมเดล” ซึ่ง สสส.จะอยู่ตรงกลางเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานที่รับผิดชอบ มุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นพื้นฐานและความจำเป็นเร่งด่วนก่อน จากนั้นจึงดูแลคนไร้บ้านในการกลับเข้าสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี “เราออกยุทธศาสตร์บอลลูนโมเดลซึ่งมีทั้งลมที่เข้าสู่บอลลูน และลมฝั่งขาออก โดย สสส.อยู่ตรงกลางบอลลูน สำหรับฝั่งขาเข้า ตอนนี้กำลังทำเรื่องสุขภาวะคนจนเมือง จึงพบว่าก่อนที่คนเหล่านี้จะเป็นคนไร้บ้าน ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตกระแทกเข้ามา หากไม่มีภูมิคุ้มกันมากพอ 1-2 ครั้งก็ล้ม เช่น บางคนเป็นแรงงาน ประสบอุบัติเหตุ ทำงานไม่ได้ เงินเก็บไม่มี หรือมีก็ใช้ได้แค่ช่วงหนึ่งของการรักษาตัวเท่านั้น ซึ่ง สปสช. ช่วยได้มากในระดับหนึ่ง แต่เวลาพูดถึงความเจ็บป่วย มันนอกเหนือจากทางการแพทย์ พออยู่บ้านต้องมีคนดูแล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth