ประชาชนมาใช้สิทธิที่เขตหนองจอก น้อยกว่าช่วงเช้า

ที่สำนักงานเขตหนองจอก ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า ในช่วงบ่ายประชาชนมาใช้สิทธิน้อยกว่าช่วงเช้า บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เวลา 15.00 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งสำนักงานเขตหนองจอก ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 17 มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง รวมจำนวน 11,256 คน ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า ในช่วงบ่ายประชาชนมาใช้สิทธิน้อยกว่าช่วงเช้า แต่ทยอยมาใช้สิทธิเรื่อยๆ บรรยากาศการใช้สิทธิฯ ของผู้มาเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิฯ ในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบลำดับผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 30 ตัวไม่มีปัญหาการต่อแถวเข้าคิวหรือท้ายแถวสะสม ขณะนี้มีผู้มาใช้สิทธิฯ แล้วประมาณ 8,000 คน สำหรับการจราจรโดยรอบเคลื่อนตัวได้ตามรอบสัญญาณไฟ