ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ใส่ใจ ‘ส้วมสะอาด’

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้ทุกสถานประกอบการ ทั้งปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ใส่ใจความสะอาดของส้วม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชื้อโรค สร้างสุขอนามัยที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนที่ได้วางแผน เดินทางท่องเที่ยว นอกจากต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว

สิ่งหนึ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อสุขอนามัยที่ดีคือ การใช้บริการห้องส้วมตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ร่วมกันล้างส้วมสาธารณะให้สะอาดปลอดภัย โดยเน้นทำความสะอาดเป็นพิเศษในจุดที่ต้องสัมผัสบ่อย ได้แก่ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่จับสายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม ที่โถปัสสาวะ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด ขณะเดียวกัน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการส้วมสาธารณะก็ต้องมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุใดๆ ลงในโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม และล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดแก่สถานบริการและลดจุดเสี่ยงของการเกิดโรคและสุขอนามัยที่ดี
“ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้พัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2549-2559 ในภาพรวมมีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 71.04 และเพื่อความสะดวก และมั่นใจใน ความสะอาด ประชาชนที่เดินทางในช่วงปีใหม่นี้ ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการ ส้วมปั๊มน้ำมันบนถนนสายหลักและ สายรองที่ได้มาตรฐาน จำนวน 928 แห่ง ซึ่งจะแสดงบนแผนที่ประเทศไทยและระบบนำทางของรถยนต์ เพียงแค่ ดาวน์โหลดโปรแกรม Nostra Map Thailand ลงในมือถือ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth