มาตรการควบคุมต้นทุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

องค์กรเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและแสวงหาความสามารถใหม่ ๆ พวกเขาจำเป็นต้องจัดการและสร้างความสมดุลค่าใช้จ่ายของทักษะใหม่และการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถขณะเดียวกันก็รักษาพนักงานที่มีอยู่เดิม แนะนำให้ใช้วิธีการแบบองค์รวมเมื่อพิจารณาการจ่ายเงิน “ ในขณะที่ดัชนีเงินเฟ้อเป็นดัชนีชี้วัดที่แข็งแกร่งสำหรับการตรวจสอบแนวโน้มของตลาด

ในการจ่ายเงินเราขอแนะนำให้ บริษัท ต่างๆมีมุมมองที่กว้างขึ้นโดยการกำหนดและยอมรับมาตรการควบคุมต้นทุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและเงื่อนไขการค้าของตนเอง โปรแกรมการชดเชยจะต้องได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและสภาวะตลาด ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกส่วนของโลกเราจึงเห็นการปรับขึ้นเงินเดือนจริงทั่วโลก เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินเดือนจะแตกต่างกันไปตามบทบาทอุตสาหกรรมประเทศและภูมิภาค