วัดกุฎีทอง

นอกเหนือจากการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องพักแยกชายหญิง ห้องน้ำสะอาดสะอ้าน ศาลาปฏิบัติธรรมสองหลัง พร้อมๆกับความเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดสิงห์บุรีแล้ว ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม ได้แก่

• มณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ.2443 โดยหลวงพ่อปัญญา อุตมะพิชัย เจ้าอาวาสวัดนี้นั่นเอง ท่านได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดเพื่อให้ประชาชนสักการะและภายในมณฑปหลังนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจำลอง
• ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวบ้านสมัยก่อนผ่านโบราณวัตถุต่างๆ เช่น เครื่องมือประกอบอาชีพ เสื้อผ้า เครื่องประดับ รวมทั้งยานพาหนะต่างๆ ที่เป็นของเก่าแก่ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00 – 19.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 3651 2230 ในวันเสาร์-อาทิตย์ โทร.0 3651 1902
/ขอบคุณ ททท