สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดบึงบอระเพ็ด

อาคารรูปเรือกระแชงสีส้มขนาดใหญ่แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและบูรณะบึงบอระเพ็ด โดยทางกรมประมงได้จัดสร้างศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ บ่อจระเข้และอาคารแสดงพันธุ์ปลา เพื่อจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพรรณไม้น้ำจืดของไทยให้เป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการประมงแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความรู้และความเพลิดเพลินควบคู่กันไปโดยตัวอาคารมีขนาดกว้าง 35.5 เมตร ยาว 49 เมตร จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 100 ชนิด ภายในอาคารประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นสถานที่แสดงปลาน้ำจืดหลากหลายพันธุ์ อาทิ ปลากระเบนราหูน้ำจืด ปลาบึก ปลาสะตือ แรดดำ สวายเผือกตาแดง ตะเพียนขาว ตะเพียนทอง ซิวอ้าว และปลาม้า รวมทั้งอุโมงค์ชมปลาขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 24 เมตร และตู้แสดงพันธุ์ปลารอบๆ อุโมงค์กว่า 33 ตู้ ซึ่งประกอบด้วยปลาหายากและปลาสวยงามนานาชนิด เช่น ปลาตามิน ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาเสือพ่นน้ำ ปลากระโห้ไทย ปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทองทรงเครื่อง และปลากาแดง ส่วนด้านหน้าอุโมงค์ยังมีการจัดแสดงตู้ปลาน้ำเค็ม นอกจากนี้ยังมีบ่อปลาTouch Pool ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับฉลามกบและเม่นทะเล ชั้นที่ 2เป็นห้องเกียรติคุณ จัดแสดงรายนามผู้ร่วมวางศิลาฤกษ์ และห้องนิทรรศการที่ประกอบด้วย การจัดแสดงอุปกรณ์การจับปลา พรรณไม้น้ำ และพันธุ์ปลาสวยงาม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand