สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

โครงการจะจัดทำประกันภัยธรรมชาติ 7 ประเภทตั้งแต่น้ำท่วมภัยแล้งพายุและอากาศหนาวจนถึงลูกเห็บไฟช้างป่าศัตรูพืชและโรค โครงการจะใช้กับทุกภูมิภาคยกเว้นภาคใต้ตั้งแต่ต้นฤดูการผลิตจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนปีหน้า ในภาคใต้จะมีผลตั้งแต่ต้นฤดูการผลิตจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม จากเบี้ยประกันภัยรวม 85 บาทต่อไร่

เกษตรกรจะจ่าย 34 บาทต่อไร่และรัฐบาลจะให้เงินสนับสนุน 51 บาทต่อไร่ ธนาคาร | เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) จะให้เงินอุดหนุน 34 บาทต่อไร่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูฝนในปี 2019 คณะกรรมการยังอนุมัติการขยายเวลาสำหรับโครงการขายข้าว 6 โครงการที่เปิดดำเนินการระหว่างปี 2551-2557 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ข้าวที่เหลือจำนำ – ประมาณ 1.9 ล้านตัน – จะขายจากเดือนนี้ถึงเดือนกันยายนปีหน้า