ฮ่องกงจะเริ่มให้ข้าราชการพลเรือนกลับเข้าทำงานตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไป

นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเปิดเผยว่า จะให้ข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่ ค่อยๆ กลับเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคมเป็นต้นไป หลังจากฮ่องกงไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันจันทร์

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลท้องถิ่นฮ่องกงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะผ่อนคลายการจำกัดเดินทางและการเว้นระยะห่างทางสังคมที่จะหมดอายุในสัปดาห์หน้าลงหรือไม่

ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเปิดเผยว่า ในวันจันทร์หน้ายังจะมีการเปิดสนามกีฬากลางแจ้ง ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ด้วย แต่จะยังคงห้ามไม่ให้จับกลุ่มกันเกิน 4 คน ซึ่งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ ยังช่วยลดการชุมนุมประท้วงลงด้วย ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลท้องถิ่นฮ่องกงเปิดเผยว่า อาจขยายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและจำกัดการท่องเที่ยวออกไปจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคมเป็นอย่างน้อย ขณะที่สิ่งสำคัญอีกประกาศที่ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงต้องพิจารณาก็คือ จะผ่อนปรนข้อจำกัดในการเดินทางข้ามพรมแดน กับจีนแผ่นดินใหญ่หรือไม่ หลังจากการระบาดในจีนอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว