เคล็ดลับดูแลร่างกายป้องกันการติดเชื้อหวัด

เมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองมีอาการป่วยคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือพบผู้อื่นที่มีอาการมีไข้ขึ้นสูง ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ มีน้ำมูก ไอ และจาม ให้สันนิษฐานว่าอาจได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเราควรมีวิธีการดูแลและป้องกันตนเองและผู้อื่นด้วยหลัก 5 พ. ดังนี้

1. พักเรียน – พักงาน
เมื่อเรารู้สึกตัวหรือพบว่ามีคนที่มีอาการไข้ขึ้นสูง ไอ จาม มีน้ำมูก และปวดศีรษะ ควรหยุดเรียน และลางานทันทีเพื่อควบคุมวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไม่ให้แพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น จนกว่าจะพักฟื้นหายเป็นปกติ
2. พบแพทย์
หากมีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศควรไปพบแพทย์ทันทีที่มีอาการป่วย เพื่อดำเนินการรักษาอย่างถูกต้องตามอาการเพื่อฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงดังเดิม ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางอาจดูแลรักษาตัวเอง โดยปกติอาการจะดีขึ้นใน 3 วัน หากไม่ทุเลาให้ไปปรึกษาแพทย์
3. ใส่หน้ากาก
การใช้หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดไปยังคนอื่นจะเป็นแบบกระดาษใช้แล้วทิ้ง หรือแบบผ้าที่เอามาซักแล้วใช้ใหม่ก็ได้ ซึ่งสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มีการติดต่อผ่านมาทางละอองจมูก น้ำลาย เสมหะ การไอและการจาม
4. เพิ่มมารยาทการไอ-จาม
หากมีการไอ-จาม อย่าใช้มือป้องปาก เพราะเชื้อจะติดอยู่ที่มือและง่ายต่อการแพร่เชื้อ เมื่อมีการจับสิ่งของหรือแตะตัวผู้อื่น แต่ให้ทุกคนพาผ้าเช็ดหน้าติดตัว เมื่อมีอาการไอจามทุกครั้งให้นำผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันละอองเชื้อไม่ให้กระจายไปสู่ผู้อื่น โดยหากไม่มีผ้าเช็ดหน้า ให้ใช้กระดาษทิชชู่ หรือไอใส่แขนเสื้อท่อนบนของตัวเองแทน เชื้อไวรัสจะไม่กระจายไปที่อื่น นับเป็นการตัดวงจรการแพร่เชื้อได้ในระดับหนึ่ง
5. พิถีพิถันในการล้างมือ
ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สิ่งสำคัญพื้นฐานที่เราทุกคนต้องทำเป็นประจำอย่าให้ขาด คือ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาด โดยวิธีการง่ายๆ คือการเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่านนิ้วและมือพร้อมถูสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20-30 วินาที หรือร้องเพลง Happy Birthday หรือเพลงช้างน้อย 1 จบ