ไม่ต้องกินเค็มกินเกลือ ดีจริงหรือไม่?

ร่างกายของเราขาดเกลือโซเดียมไม่ได้ และร่างกายของเราไม่สามารถสร้าง “โซเดียม” ได้ เราจึงต้องได้รับโซเดียมจากการกินเท่านั้น โซเดียม มีหน้าที่ทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานเป้นปกติ และรักษาสมดุลของน้ำ และความดันเลือดในร่างกาย แต่ปัญหาทุกวันนี้คือ คนส่วนใหญ่กินเค็ม กินเกลือโซเดียมมากเกินความจำเป้น จึงทำให้เกิดหลายโรค

โดยทั่วไป อาหารตามธรรมชาติที่เรากินล้วนแต่มีโซเดียมอยู่ทั้งสิ้น แม้จะกินอาหารโดยไม่ใส่เกลือ หรือไม่ใส่เครื่องปรุงรสเลย เราก็ได้โซเดียมจากอาหารธรรมชาติอยู่ดี ในคนปกติ การขาดโซเดียมเกิดขึ้นได้ยาก แต่หากมีอาหารท้องเสีย อาหารเป็นพิษจะทำให้อาเจียนมาก ทำให้ร่างกายขาดน้ำและโซเดียมได้ ซึ่งการขาดน้ำและโซเดียมจากการถ่ายและอาเจียนมาก จะเป็นอันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth