Social Listening Tools สำคัญอย่างไร?

Social Listening Tools สำคัญอย่างไร? โจทย์สำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า ใครจะตักตวงข้อมูลจากถังข้อมูลนี้ได้มากกว่ากัน หรือ แบรนด์ไหนจะมีตะแกรงวิเศษที่เรียกว่า Social monitoring คัดกรองเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์โดยตรงมาได้ละเอียดยิบแค่ไหน แต่ถ้าจะให้เหนือชั้น แบรนด์ต้องรู้จักอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ที่เรียกว่า “Social listening” Continue reading “Social Listening Tools สำคัญอย่างไร?”